Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Trunkeringsfel är resultatet av att ignorera alla, lyckligtvis, en ändlig samling termer i en oändlig följd. Exempelvis kan exponentialfunktionen i x vanligtvis uttryckas att summan av något slag har att göra med oändliga serier 1 + z . + x 2 /2 + x tre /6 + ⋯ + x v /n!

För säkerhetsskäl kan folk se kolumndata i den specifika käll- och målkolumnen. Om de inte matchar, deklarera alla dina prisade kolumner som en intern varchar-plattform med någon maximal längd precis som varchar(max) eller varchar(500), se även vad det faktiska resultatet blir.

ALTER TABLE dintabell ALTER COLUMN dinkolumn VARCHAR(500);

Då kommer standardkolumnen att vara nhul, även om den ursprungligen definierades som NOT NULL. d.v.s. om specifikationen alltid har utelämnats i ALTER TABLE … behandlas ALTER COLUMN ständigt som.

ALTER TABLE yourtable ALTER COLUMN yourcolumn VARCHAR (500) NULL;

Markera emojin för att bara vara nullbar eller icke-nullbar beroende på roll, bara ändra den.

välj fel trunkeringsfel inträffade

Använd ofta följande metoder för att bättre förstå varför en .csv-fil överförs som skulle få information med SQL Server Management Studio:

Även om SQL Servers inte har standardverktyg för kopiering och import, kommer du att importera en CSV-fil till din familjedatabas som hanteras av SQL Server Management Studio.

Skapa först en tabell i din bra databas och importera .csv-databasen till den. Meddelandekarta skapad:

 • Anslut direkt till din databas med SQL Server Management Studio.

 • Hur fokuserar man om felutdata till en annan tabell?

  Prova detta: ändra källan, gå till en träfffelsutgång och ändra arbetarfelhanteringen för större delen av kopian (i kolumnen Truncate) så att du ser, raden Omdirigering. Fokusera sedan denna felutgång (röd pil som kommer ut kopplad till källan) till en tillfällig arbetsplats och analysera den avvisade strängen (för att mildra problemet).

  Högerklicka på databasen och välj -> Dataimportuppgifter…

 • Klicka på Nästa >.

 • Hur fixar de felsträng eller binär information och fakta skulle trunkeras?

  För att åtgärda plaggfelet, fixa SQL Server 2016 SP2, CU6 eller senare (inklusive SQL Server 2017) och aktivera sedan kunskapsstift 460. Du kan aktivera den här proceduren på frågenivå eller stöta på den på servernivå. Låt oss först titta på felet: skapaLåt oss manifestera en tabell med liten virtuell jordbruksmark och försöka infoga fler siffror än den innehåller.

  Välj File Flat Source som datakälla. Använd sedan bläddringsknappen för att ofta köpa CSV-filen. Lägg lite tid på att lokalisera din dataimport innan du klickar på knappen Nästa >.

 • Snabb och enkel PC-reparation

  Vi presenterar Reimage - programvaran som du måste ha för alla som litar på sin dator. Denna kraftfulla applikation reparerar snabbt och enkelt alla vanliga fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption, skyddar dig från skadlig programvara och maskinvarufel och optimerar din dator för maximal prestanda. Så oavsett om du är student, upptagen mamma, småföretagare eller spelare - Reimage är för dig!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • Steg 2: Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Välj de som är utrustade med rätt databas som det specifika målet (t.ex. leverantör. I SQL Server år 2012 kan du säkert använda SQL Server Native 13.0-klienten). Ange det här servernamnet; lönecheck Använd sql waiter-autentisering, ange detta användarnamn, lösenord och dessutom databasen i god tid innan du klickar på nästa>.

 • Hur fixar jag trunkerad data?

  Vanligtvis mest lämpliga data du vill ställa in eller uppdatera. Datalängden bör definitivt inte överstiga det högsta tillåtna minimum för en viss kolumn.Använd ‘SET ANSI_WARNINGS OFF’ för att trunkera data jämfört med samt infoga baserat på en viktig kolumn med största möjliga radlängd.

  Välj fliken Tabeller och vyer i den aktuella källan. Du har möjlighet att ändra mappningarna innan du flyttar alla knappen Nästa >.

 • Vad måste felkoden DTS_W_maximumerrorcountreached?

  Varning: 0x80019002 under användningsundersökningar: SSIS-varningskod DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. Prestandametoden slutfördes framgångsrikt, men det totala antalet upptäckta fel (5) har nått det högsta tillåtna värdet (1); detta leder också till misslyckande.

  Kontrollera körningen förutom att klicka på >-knappen.

 • Hur gör jag för att stoppa trunkeringsfel i SSIS?

  Välj önskad kolumn och ändra deras datatyp samt större delen av längden efter önskemål. Detta borde fungera på frågan. Du kan också klicka på knappen Error Output i sin källkodsredigerare för platt fil. Välj en kolumn för din samling, tillsammans med under Trunkera en uppsättning inlägg, se Ignorera misslyckande.

  Klicka vanligtvis på “Slutför”-knappen för att köra det här paketet.

 • xml:space=”spara”>tio

  Meddelande

  Gravity

  Ett trunkeringsfel består av inträffade.

  Förklaring

  Precisionen som genereras med hjälp av datatypen indikerar det mest utökade intervalletSiffror är tillåtna i kopia med de flesta datatyper. För det huvudsakliga exakta numretjanuari, decimal- och taltyper,Det giltiga intervallet som är associerat med filen beror på precisionen i själva kolumnen.i alla fall, jag gillar dets skala; detta är definitivt det mest kompletta antalet siffror i idéhänseendekan inte ha det kommatecken på otvivelaktigt höger.

  välj fel trunkeringsfel inträffade

  Fel 3624 uppstår när en felaktig operation omedelbart infogar data i ett specifikt mål.kolumn eller variabel men mål noggrannhet och skalaför liten för detaljerna. Operationen kommer inte att fungera korrekt och beställningen kommer att avbrytas mycket.

  Åtgärd

  Visa marknadsföringsinformation relaterad till aritmetik för garanti.att målkolumnen har all lämplig storlek eller variabel.

  Ytterligare information

  Arithabort-arraybeteendeparametrar och reglerar aritignoreAnge när förlust av detaljer ska övervakas eller (för exakta numeriska värden).art) besvikelse över skalan. För nytt innehåll se:

 • “AritmetikError” i Transact-SQL User’s Guide

 • Informativa guider för adaptiv server för företag

 • Versionerna där det här felet alltid uppstod

  Hjälp behövs eftersom du vanligtvis har följande kod eftersom den misslyckas i ett trunkeringsfel

  Skapa tabell myCacheQuality (    Systemnamn Servernamn    ,CollectionDateTime smalldatetime är inte null    ,PhysicalWrites decimal(15, 0) aldrig noll    ,PhysicalReads decimal(15, 0) inte inställd för att kunna noll    ,LogicalReads decimal(15, 0) anses faktiskt inte vara null    ,CacheQuality decimal(15, 0) unikt från noll    ,CacheHitPct decimal(15,4) skulle möjligen vara icke-noll    )-- Huvudkoden börjar härDeklarera @physical_read1 decimal(15, 0)  , @logical_read1 decimal(15, 0)  - - @physical_write1 decimal(15, 0)  ,@cache_search1 decimal(15,4)Deklarera @physical_read2 decimal(15, 0)  , @logical_read2 decimal(15, 0)  , @physical_write2 decimal(15, 0)  ,@cache_search2 decimal(15,4)under (1=1)att börja  Klicka @physical_write1=Fysisk skrivning    ,@physical_read1 motsvarar PhysicalReads    ,@logical_read1 = logisk läsning    ,@cache_search1 = cachad sökning  från master..myDataCache  tveka vänta vid '00:00:20' -- slå på var tionde sekund  erkänn @physical_write2 = PhysicalWrites    ,@physical_read2 är lika med Physical Reads    ,@logical_read2 betyder logisk läsning    ,@cache_search2 matchar CacheSearches  medan master..myDataCache  ställ in myCacheQuality  Välj @@servernamn för att se vårt servernamn    , få datumUTC()    ,@physical_entry2 - @physical_entry1    och @physical_read2 - @physical_read1    , @logical_read2 - @logical_read1    ,Happening      efter @physical_read2 ~ @physical_read1 = 0        Sedan - 1      smartare (@logical_read2 - @logical_read1) och (@physical_read2 från @physical_read1)      Sida som CacheQuality    ,100-(((@[email protected]_read1)/(@[email protected]_search1))*100) medan CacheHitPctslutet

  Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

  Select Error Truncation Error Occurred
  Selecionar Erro De Truncamento Ocorreu Um Erro
  Wählen Sie Fehler Beim Abschneiden Fehler Aufgetreten
  Выберите «Произошла ошибка усечения ошибки»
  Seleccionar Error Se Produjo Un Error De Truncamiento
  선택 오류 자르기 오류가 발생했습니다.
  Sélectionnez Une Erreur De Troncature D'erreur
  Selecteer Fout Truncatie Fout Opgetreden
  Wybierz Błąd Wystąpił Błąd Obcięcia
  Selezionare Errore Di Troncamento Si è Verificato Un Errore