Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Du bör läsa individuella felsökningsmetoder om du utomhus hittar hur man uppdaterar ett formulär på grund av ett observatörsfel i filsystemet.File Watcher är ett IntelliJ IDEA-verktyg som låter dig systematiskt köra ett kommandoradsverktyg av den här typen som kompilator, formaterare, eventuellt linter när de flesta användare redigerar eller behåller en fil i IDE. Filbevakare har två olika specialregelkontroller: om projektet inte har det normalt har du en lämplig filvisare inställd, föreslår IntelliJ IDEA att du upprättar en.

Hej, jag använder någon sorts FileSystemWatcher för att kontrollera om bona fide .ini-filen har ändrats. När det är gjort vill jag äntligen kunna förbättra den här textrutan på mitt formulär själv. Problemet är att han delade en uppfriskande funktion för att göra FileSystemWatcher till sitt jobb, så något i den specifika anläggningen som är kopplad till den delade funktionen kanske inte är tillgänglig, verkar det som?

Privat Sub frmCamera_Load(ByVal avsändare Som System.Object, ByVal age As System.EventArgs) hanterar MyBase.Load  Dim Watcher som ny FileSystemWatcher()  watcher.Path = Application.StartupPath  watcher.NotifyFilter motsvarar (NotifyFilters.LastAccess eller NotifyFilters.LastWrite eller NotifyFilters.FileName eller NotifyFilters.DirectoryName)  observer.Filter antyder "*.ini"  watcher.SynchronizingObject Me är en AddHandler watcher.Changed, AddressOf OnChanged  observer.EnableRaisingEvents = Santsluta underPrivate Shared Sub OnChanged (originalobjekt, om än en gång FileSystemEventArgs)  Dim sb1 som ny StringBuilder(500)  Dim theButtonsName som sträng motsvarar ""  GetPrivateProfileString("kamera", "val1", "", sb1, sb1.Capacity, Application.StartupPath & "savedData.ini")  main.GetPrivateProfileString("kamera", "val1", "", sb1, sb1.Capacity, Application.StartupPath & "savedData.ini")  Dim frm As frmCamera DirectCast(DirectCast(källa, = FileSystemWatcher).SynchronizingObject, frmCamera)  frm.TextBox1.Text = "debug: ins Sb1 &.ToStringsluta under

Jag kallar hela formuläret runt i huvudformatet som en riktig Sub, så:

Vilken händelsehanterare måste föreslås när en fil ändrades?

Använd ett NotifyFilter för att förhindra mängden aviseringar som skickas under tiden som denna händelse hanteras. Ändrad händelse inträffar oväntat när en lämplig fil byter namn, men förmodligen definitivt när en katalog byter namn. Använd händelsen Special Renamed för att ändra vägnamn.

Public doStuff(ByVal what2Do As String)  Om Trim(lanSent(0)) innebär "kamera" OCH Trim(lanSent(1)) = "visa"   theCam motsvarar definitivt New Threading.Thread(AddressOf ShowCam)   theCam.SetApartmentState(Threading.ApartmentState.STA)   LaCam.Start() Annorlunda   .....  avsluta omsluta underPrivat delad sekundär demokamera ()  Dim ShowCam som en annan frmCamera  ShowCam.ShowDialog()sluta under

Vad jag försöker uppnå är att använda lite olika saker så fort den ser vilken post av all textruta det är i programmet (TextBox1_TextChanged).

All hjälp skulle hjälpa till att lösa personliga problem! Tack!

aria-label=”A

Definition

I denna artikel

Hur ritar jag på filbevakaren?

Kör automatiskt hittade filvisare i en säkerhetskopia Du kan ändra IDE för att automatiskt ställa in filmaskiner för utökade filer om dina ändringar sparas. Tryck på Ctrl+Alt+S för att bredda IDE-inställningarna och välj Verktyg | Spela in åtgärder. Aktivera alternativet File Watcher och tillämpa uppdateringar.

FileSystemWatcher referensavsnitt för majoriteten av folk: System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::ISupportInitialize
FileSystemWatcher Public Reference Type: IDisposable

hur så att du kan uppdatera ett formulär från en Application System Watcher

Öppen referensklass FileSystemWatcher: System::ComponentModel::Component, IDisposable, System::ComponentModel::ISupportInitialize< /code>
public class FileSystemWatcher: System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.ISupportInitialize
offentlig klass FileSystemWatcher: IDisposable

Snabb och enkel PC-reparation

Vi presenterar Reimage - programvaran som du måste ha för alla som litar på sin dator. Denna kraftfulla applikation reparerar snabbt och enkelt alla vanliga fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption, skyddar dig från skadlig programvara och maskinvarufel och optimerar din dator för maximal prestanda. Så oavsett om du är student, upptagen mamma, småföretagare eller spelare - Reimage är för dig!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • Steg 2: Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • [System.IO.IODescription("FileSystemWatcherDesc")]public class FileSystemWatcher: System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.ISupportInitialize
  public class FileSystemWatcher: System.ComponentModel.Component, IDisposable, System.ComponentModel.ISupportInitialize
  [System.IO.IODescription("")]public class FileSystemWatcher: System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.ISupportInitialize

  Vad måste vara filsystemövervakning i C#?

  Jag skulle säga att C# FileSystemWatcher lyssnar på filsystemet och bestämmer katalogen, dess underkataloger, skickar sedan in och meddelar när ändringar görs i katalogen. Den här klassen kommer förmodligen att vara användbar när du behöver uppdatera renoveringskatalogen automatiskt.

  skriv FileSystemWatcher=class  mottagen komponent  Gränssnitt ISupportInitialize
  skriv FileSystemWatcher=klass  Engångs

  hur man renoverar ett formulär från en filproduktbevakare

  []ange FileSystemWatcher=klass  fick komponent  Gränssnitt ISupportInitialize
  FileSystemWatcher-typ är lika med klass  fick komponent  Engångsgränssnitt  Gränssnitt ISupportInitialize
  []FileSystemWatcher-typen innebär klassen  ärvd komponent  Gränssnitt ISupportInitialize
  Offentlig klass FileSystemWatcherUtfasad komponentImplementerar ISupportInitialize
  Offentlig klass FileSystemWatcherImplementering av ID Disposable
  Offentlig klass FileSystemWatcherUtfasad komponentImplementera IDisposable efter isupportinitialize
  Arv
  Arv
  Attribut
  vapen

  Exempel

  perfect skapar en enda FileSystemWatcher för att titta på den angivna tjänsten under körning. Uppsättningen tillsammans med komponenter är medveten om många fluktuationer i cykeln LastWrite och LastAccess genom att skapa, ta bort eller byta namn på frasfiler i katalogen. När varje fil redigeras, samlas in eller försvinner skrivs sökvägen till datainitieringen ut till konsolen. När en fil döps om ger de gamla också nya vägar och tröstar varandra.

  #include "pch.h"använd jag skulle säga namnutrymmessystemet;använd namnutrymmet System::IO;MyCPPClass klass{Allmän: int static Execute() { FileSystemWatcher^ viewer = gcnew FileSystemWatcher("C:\sökväg\till\mapp"); watcher->NotifyFilter motsvarade static_cast(NotifyFilters::Attributes | NotifyFilters::CreationTime | NotifyFilters::DirectoryName | NotifyFilters::filnamn| NotifyFilters::LastAccess | NotifyFilters::LastWrite | NotifyFilters::Security

  Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

  Author