Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Om du har Carbide Program File Not Specific-felkoden på din PC, kolla in dessa felsökningsidéer.2D-formulär – Carbide Create accepterar nästan helt DXF- och SVG-filer. MeshCAM accepterar DXF, Illustrator och tänker ibland på filer. G-kod – Nomad 883 Pro och Shapeoko 3 gör kommer med standard G-kod – så inom den har vi redan din föredragna CAD/CAM-upplösning, använd den!

Jag är hur man konstruerar en enkel hej schemavärld nära Carbide.c++, och jag har tagit itu med dessa misstag medan jag försökte hjälpa dig att tillverka projektet

Skapar Carbide karriärer med GRBL?

Du kan inte använda Carbide Motion v4 och Grbl v0. 9. De använder vanligtvis inte Grbl v1.

Jag kör Sybmian^3 SDK och Carbide.C++.Här är helt enkelt systemutgången för ofta spelet

***Skapa ett "hej"-projekt för detta "[symbian] emulator-debugging"-system*** Stjärnor för utskriftsmiljövariabel (winscw) ändrad som standard:PATH=C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_ToolsCommand_Line_Tools;C:NokiadevicesNokia_Symbian3_SDK_v1.0epoc32tools;C:Nokia_SymbianNokia_Sym3Nokia_Sym3Nokia_Sym3 gccbin;C:/Symbian/Tools/Carbide.c++ v2.7/jre/bin/client;C:/Symbian/Tools/Carbide.c++ v2.7/jre/bin;C:Perlsitebin ;C:Perlbin;C:Perlbin;C:ProgramsPC Connectivity Solution;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:Windows System32WindowsPowerShellv1.0;C:Program FilesMicrosoft SQL Server90Toolsbinn;C :Program FilesCommon FilesSymbiantools;C:Program Files G++codesourcerysourcery Litebin;epoc32toolssbsbin;C:Program G++ filescodesourcerysourcery Litebin;C :Perlsitebin;C:Perlbin;C:Perlbin; C:ProgramsPC Connectivity Solution;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.FilesMicrosoft 0;c: SQL Server Program90Toolsbinn;C:ProgramsCommon FilesSymbiantools=::=::nMWCSYM2INCLUDES=C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_CMSL_CommonInclude;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 Build_Symbian_S MSL_Win32Include;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_CMSL_X86;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian+_MportSymbian_Sup MSL_CommonInclude;+C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_ExtrasMSL_CommonInclude;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 SBuildupSymbian MSL_ExtrasMSL_Win32Include;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportWin32-x86 SupportHeadersWin32 SDK;MWSYM2LIBRARIES=C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportWin32-x86 SupportLibrariesWin32 SDK;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 TimeSymportSymbian Runtime_x86Runtime_Win32Libs MWSYM2LIBRARYFILES=MSL_All_MSE_Symbian_D.lib;gdi32.lib;user32.lib;kernel32.lib;MWCINCLUDES=C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_CMSL_CommonInclude;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_MSLSymbian_MSL MSL_Win32Include;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_CMSL_X86;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian+_MportSymbian_Sup MSL_CommonInclude;+C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportMSLMSL_ExtrasMSL_CommonInclude;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 SBuildupSymbian MSL_ExtrasMSL_Win32Include;C:SymbianToolsCarbide.c++ v2.7 BuildSymbian_SupportWin32- x86 SupportHeadersWin32 SDK;EPOROOT=NokiadevicesNokia_Symbian3_SDK_v1.0nNO_DEPENDENCIES=thDO=gör -j 4Arbetskatalog: C:/Symbian/Carbide/workspace/hello/group  ***Samtalshanteringperl bldmake.exe -S bldmake.pl bldfiler winscwProcessen visade sig verkligen ha skrivits till något obefintligt rör.   beskrivna (%hash) utfasade C:NokiadevicesNokia_Symbian3_SDK_v1.0epoc32tools/E32Plat.pm, rad 401.(Du kanske bara måste utelämna metoden defined()?)definierad (%hash) utfasad från C:NokiadevicesNokia_Symbian3_SDK_v1.0epoc32tools/E32Plat.pm, rad 451.(Kanske en person ska bara släppa metoden defined()?)    definierad (%hash) utfasad tillbaka i C:NokiadevicesNokia_Symbian3_SDK_v1.0epoc32tools/E32Plat.pm, rad 591. Du(Vem som helst borde kanske bara ta bort funktionen defined()?)"SymbianCarbideworkspacehellogroupBLD.INF" FATALA FEL:SymbianCarbideworkspacehellogroupBLD.INF(26) = SymbianCarbideworkspacehellogroupICONS_SCALABLE_DC.MK existerar verkligen=== BLDMAKE-kommandot misslyckades med primär felkod ===*** Kommer att sägas upp. Kontrollera problemrepresentationen eller mycket troligt konsolutgång för fel.*** Fel tanke i designen. För fler dokument, se Issues, Console Display.Cirka total varaktighet: ett par sek.